Horizontale en gestuurde boringen

Dankzij horizontale gestuurde boringen vormen waterlopen en wegen
niet langer een obstakel bij het uitvoeren van de werken.

Drag your image here

sleufloze techniek

Er wordt ook steeds meer voor deze sleufloze techniek geopteerd om technische of economische redenen.

Horizontaal gestuurd boren is een techniek die kan worden toegepast zodra de leidinglengte meer dan 10 meter bedraagt.

De boorrichting kan tijdens de uitvoering van de werken in meerdere dimensies worden aangepast.  Bij deze techniek worden rechte boorstangen tot het uittredepunt in de grond geboord.