Mensgericht

Vereecke streeft naar een vriendschappelijk maar professionele werkattitude.
Eens aan boord wordt elke werknemer begeleid en ondersteund in zijn carrière.
We streven een lange termijnrelatie na, waarin we belang hechten aan open communicatie
over onze verwachtingen en ambities. Mensgericht ondernemen is bij Vereecke topprioriteit !
Coaching en interne opleidingen zorgen voor de tevredenheid van onze werknemers
en een vlotte interne communicatie.